Arienke en Job Lok wonen in Ede. Ze hebben zeven kinderen en begeleiden samen ook kinderen uit gezinnen waar problemen zijn. Een stel met een bijzonder verhaal.

Afgelopen zomer trokken ze met het gezin naar Georgië om vrienden te helpen die daar een camping willen starten. Arienke (37) en Job (35) Lok waren van plan twee maanden te blijven, maar het beviel zo goed dat het ruim een half jaar werd. “Omdat we nog een paar kleintjes hebben, passen we nét met z’n allen in een camper”, vertelt Job. Na een wereldreis streken hij en Arienke twee jaar geleden neer in Jobs geboortestad Ede. Hun leven staat grotendeels in het teken van kinderen opvoeden; hun eigen kinderen en kinderen uit andere gezinnen die extra begeleiding en/of een veilige plek nodig hebben.

Jullie waren tijdelijk gezinshuisouders in Ede, hoe kwam dat zo?
Job: “Drie kinderen uit hetzelfde gezin woonden een half jaar bij ons omdat hun moeder niet voor ze kon zorgen. Jeugdbescherming zocht dringend een plek waar ze samen konden blijven. Wij hadden tijd en wilden allebei vanuit huis werken, zodat we het konden combineren met ons gezin. In samenspraak met de jeugdzorgaanbieder en Kracht in Huis, een organisatie die gezinshuizen en professionele ondersteuners matcht, namen we de kinderen in huis. Naderhand heb ik via Kracht in Huis ook een aantal maanden ondersteuning geboden in een ander gezinshuis in onze regio.”

Hebben jullie een opleiding gevolgd voor gezinshuisouder?
“Arienke heeft de pabo gedaan en ik kom uit de zorg. Bij het Leger des Heils begeleidde ik jarenlang dakloze mensen en de problemen van deze ouders leken op wat ik daar tegenkwam. Het helpt ook als je het gedrag begrijpt van kinderen of jongeren die geen veilig thuis hebben. Vaak testen ze je om te ontdekken of ze je kunnen vertrouwen. Dat kan heftig zijn, maar het is niet persoonlijk bedoeld.”

Zouden jullie dit weer doen?
“We willen nog steeds kinderen ondersteunen die het thuis moeilijk hebben. Maar het liefst staan we als gezin naast een ander gezin – dat je nabij bent als professional, maar kinderen en ouders bij elkaar kunnen blijven. Daarom zijn we enthousiast over wat Ede doet met krachtgezinnen. Je begeleidt dan een gezin in je eigen woonplaats intensief.”

Zien jullie je toekomst ook op dit gebied?
“Jazeker. Arienke coacht al, momenteel online, ouders in het structureren van hun gezinsleven. Vaak zijn dat mensen die zelf in een instabiele omgeving opgroeiden. Het ondersteunen van ouders en kinderen zal altijd dicht bij ons hart liggen. En als we weer voor langere tijd in Ede gaan wonen, is de kans groot dat we ook weer nabij betrokken raken bij gezinnen met een ondersteuningsvraag.”