Kracht in Huis versterkt gezinsvormen en verbindt professionals

De passie van Kracht in Huis is het versterken van gezinsvormen door de juiste professionals met elkaar te verbinden. We hebben ruime ervaring in de jeugdzorg en onderstrepen het belang dat kinderen, waar mogelijk, opgroeien in gezinsvormen. We weten hoe belangrijk het is dat gezinshuizen en andere gezinsvormen de juiste ondersteuning krijgen op pedagogisch, administratief, juridisch en zakelijk gebied.
We zien het belang van stevige ondersteunende professionals die ervoor kiezen om op de inhoud te gaan werken, vakbekwaam zijn en weten wat er nodig is om traumasensitief opvoeden in een gezinsvorm te ondersteunen.  

De ondersteunende professionals en de gezinsvormen die dat begrijpen en uitdragen, willen wij met elkaar verbinden. En niet alleen verbinden; want wij hebben daarnaast als doel om beide partijen zoveel mogelijk te ontzorgen door administratie en communicatie te versoepelen.

Beide groepen professionals brengen we bij elkaar door bemiddeling te verzorgen middels ons matchingsplatform, óf door persoonlijk contact met een matching-op-maat traject.
Onze ondersteuners worden altijd gescreend volgens een aantal helder herleidbare kaders. Daarnaast worden ook de gezinshuizen gescreend op kwaliteitseisen binnen de branchenormen.
Hiermee ondersteunen wij  het uitgangspunt van de Landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen en het Koersdocument Gezinshuizen. Dit nemen we als basis voor onze bemiddeling, namelijk het uitgangspunt dat zorg en hulpverlening in gezinshuizen niet alleen kwalitatief goed, maar ook transparant en navolgbaar moet zijn.

Er zijn in de Landelijke Kwaliteitscriteria vier bouwstenen van criteria geformuleerd op het gebied van:

  1. Bekwame gezinshuisouder
  2. Leefklimaat in gezinshuizen
  3. Positie jeugdige en diens ouders
  4. Transparante, navolgbare, goede zorg

Kracht in Huis werkt landelijk samen met verschillende erkende organisaties en is dus niet beperkt tot een bepaalde regio.

Wie zijn wij

Salvo D’Agata

Salvo D’Agata

Spring Up

Adviseur / Coach

06-14338806

Meer informatie over het netwerk

Meld je aan voor het matchingsplatform

Het Kracht in Huis netwerk

Ons netwerk van ondersteunende professionals bestaat uit deskundigen in het werkveld die zich actief met elkaar verbinden

Kernwaarden en doelen van het netwerk zijn

w

Gezien, gehoord en gekend

Door met elkaar in contact te zijn wordt je gezien, gehoord en gekend.

Kwaliteit

Professionals die van elkaar leren brengt kwaliteit.

Ontmoeting

Er is ontmoeting met elkaar via het Facebook netwerk en netwerkbijeenkomsten.

Intervisie, groei en zelfreflectie

Intervisie brengt persoonlijke groei door zelfreflectie.

Kennis delen

Inhoudelijke kennis delen met elkaar brengt groei en ontwikkeling.

Actualiteit

Nieuws en actualiteiten binnen het werkveld worden met elkaar gedeeld.

Z

Deskundigheidsbevordering

Er is deskundigheidsbevordering door een aanbod in opleiding/training.

~

Veiligheid

Elkaar scherp houden vergroot veiligheid in het werkveld met de meest kwetsbaren.

Inspireren, innovatieve ideeën

Elkaar inspireren brengt innovatieve ideeën. 

Efficiënt

Efficiënt factureren via Selfbilling.

Het resultaat is een grote groep ondersteuners die gezien en gekend zijn. Een groep ondersteuners die zichzelf blijven ontwikkelen, waardoor kwaliteit in de jeugdzorg geborgd blijft!

Contact 

  • Reurikwei 65, 6843 XV Arnhem
  • 06-51309293
  • KVK: 77199774