Gezinshuisouders hebben in de afgelopen maanden letterlijk 24 uur per dag klaargestaan voor de kinderen die bij hen wonen. Een pittige opgave met alle veranderingen en de onzekerheden die deze tijden met zich meebrengen. Met een groep betrokkenen rond gezinshuizen hebben we tijdens en na de Lock-down de vinger aan de pols gehouden en gezinshuisouders gevraagd naar ervaringen en tips. Het resultaat daarvan is de wegwijzer ‘Gezinshuizen in Coronatijd’ met praktische tips voor het behouden van vitaliteit, het realiseren van respijtzorg en verbonden blijven met mensen buiten het gezinshuis als dat door de maatregelen fysiek niet kan.

In de wegwijzer worden aanbevelingen gedaan die van belang zijn voor gezinshuisouders zelf, maar ook voor gemeenten en organisaties die betrokken zijn bij gezinshuizen.  

Vitaal beroep: ondanks de intensiteit van het beroep en het feit dat gezinshuisouders altijd klaar staan voor de kinderen met complexe problemen die bij hen wonen zijn gezinshuisouders nog niet erkend als vitaal beroep.

Voorrang bij testen: als de gezinshuisouder en -kinderen lang moeten wachten op een test, brengt dit veel extra zorg, spanning en organisatie met zich mee in gezinshuizen.  

Respijtzorg: Wanneer door medische redenen of overbelasting een gezinshuisouder geen of minder zorg kan leveren is ondersteuning noodzakelijk.

Bezoek mogelijk maken: Het gebruik maken van leegstaande ruimtes binnen de eigen woongemeente, zodat daar bezoek ontvangen kan worden op een manier die past binnen de richtlijnen.

De wegwijzer is te downloaden via

https://www.hsleiden.nl/residentiele-jeugdzorg/nieuws/gezinshuizen-in-coronatijd