Zorgaanbieder: “Salvo, we zitten met een situatie omhoog. Binnen één van onze gezinshuizen is er een ontwikkeling. Deze maakt dat preventief een deel van de kinderen ergens anders moet wonen. Het gaat om drie brusjes. Gelukkig is er niets gebeurd om zorgen over te maken, maar we willen wel adequaat handelen.”

Vanuit Kracht in Huis hebben we snel contact opgenomen met de gezinshuisouders en geïnventariseerd wat er nodig is. We hebben met goede voortgang iemand kunnen screenen uit ons bestand met gesprekken en een assessment.

Deze pedagogisch medewerker was bereid om drie maanden lang de kinderen op te vangen in een aangewezen pand. Dit gaf de zorgaanbieder en het gezinshuis ruimte om aan een structurele oplossing te werken. Als zoiets lukt, word ik daar heel blij van.

“Hoe mooi is het als een gezinshuis of pleeggezin een specifieke vraag heeft, waarop wij een antwoord hebben dat daar helemaal op aansluit?”

Huiswerk
Een match vraagt om huiswerk van drie partijen: de gezinsvorm, de ondersteuner en last but not least Kracht in Huis. De gezinsvorm zal helder moeten zijn in haar opdracht en randvoorwaarden. Als dit goed is verwoord op het matchingsplatform van Kracht in Huis, zien de ondersteuners (met een directe pushmelding) de vraag.


Die kan uiteenlopen: inhoudelijke ondersteuning (pedagogische medewerker, gedragswetenschapper, therapeut, coach, enz.), zakelijke ondersteuning (financieel adviseur, ondersteuning bij het behalen van het keurmerk, advies op doorontwikkeling gezinshuis, enz.) of misschien hele praktische ondersteuning (huishoudelijk medewerker, chauffeur om de kinderen regelmatig ergens naartoe te brengen of op te halen).

“Gezinshuisouders vinden het vaak spannend om
de gezinshuiskinderen aan iemand anders over te laten.”

De ondersteuner zal kijken of de opdracht goed bij hem of haar aansluit: de reistijd, de investering, is het uitdagend genoeg, heeft een gezinshuis een keurmerk en hoe zit het met het tarief? Hoelang duurt de opdracht? Enz., enz.

Vanuit Kracht in Huis ondersteunen we bij bovenstaande vragen en pendelen we tussen de gezinsvorm en de ondersteuner. We hebben in ons team veel eigenschappen die een mooie match mogelijk maken.

Cathy heeft een personeelsachtergrond en is seniorcoach en trainer. Zij werkt zo’n vijftien jaar voor gezinshuizen. Nathanaël is echt iemand van de werkvloer. Hij heeft 14 jaar ervaring als pedagogisch medewerker en kent de gezinshuizen van binnenuit. Zelf ben ik vooral organisatorisch betrokken bij gezinshuiszorg. Ik mag sinds 2011 gezinshuisouders werven, selecteren en helpen bij opstarten.

Geen kind is hetzelfde. Geen gezin is hetzelfde. Geen zorgaanbieder of situatie is hetzelfde. Ons werk vraagt om contact, goed naar elkaar luisteren en creatieve en kwalitatieve oplossingen.

“Ondersteuners denken in uren.
Gezinshuisouders en pleegouders denken in dagen.”

In haar eerste jaar heeft Kracht in Huis matches kunnen maken met pedagogisch medewerkers, tijdelijke gezinshuisouders, gedragswetenschappers en keurmerkondersteuners. Op dit moment zijn we aan het matchen met een coach. De matches kwamen vooral met gezinshuizen tot stand. Eén keer betrof het een pleeggezin.